องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
   โครงการวันแม่ [วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 95]
 
  ตลาดปลอดโรค คนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 3]
 
  อบต.หนองกะทิง ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังติดตามภายใต...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [วันที่ 2020-03-15][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการเข้าค่ายจริยธรรม [วันที่ 2020-02-15][ผู้อ่าน 42]
 
   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์20 มกราคม 2563[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 41]
 
  วันเด็กแห่งชาติ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 41]
 
  หนองกะทิงเกมส์ 63 #DAY3 (พิธีเปิด)[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 44]
 
  ลอยกระทง 2562 (illumination 2019) ต.หนองกะทิง อ.ลำ...[วันที่ 2019-11-12][ผู้อ่าน 16]
 
   โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2562 วัดบ้านสระแร่[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ จัดโดยองค์การบริหารส่...[วันที่ 2019-04-10][ผู้อ่าน 18]