องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

  มอบเงินสนับสนุนศูนย์กักกันตัว
  ประชาคม บ้านสระแร่หมู่ที่ 8 เรื่องขุดลอกสระแร่เพื่...
   โครงการวันแม่